Tepelne upravené drevo ThermoWood® z fínskej borovice

Tepelne upravené drevo ThermoWood® z fínskej borovice

Ponúkame Vám jedinečný produkt svojho druhu, ktorého vznik umožňuje revolučná technológia tepelnej úpravy dreva ThermoWood®. Produkty spracované touto technológiou umožňujú úspešné použitie drevených materiálov slabšej dimenzie z tuzemských (európskych) zdrojov s tým, že ich úžitkové vlastnosti a predĺžená doba životnosti ich stavia na úroveň tropických drevín bez nutnosti likvidácie tropických pralesov a ohrozovania ekologickej rovnováhy a životného prostredia. Nami dodávané a celkom ekologické produkty z fínskej borovice ThermoWood® sú vyrábané v závode Oy Lunawood Ltd. v meste Iisalmi (stredné Fínsko) a spĺňajú prísne štandardy kvality, ktoré sú kontrolované fínskou Asociáciou výrobcov ThermoWood® (skratka TWA). Vstupný materiál pochádza z trvalo udržateľných obhospodarovaných fínskych lesov (certifikácia PEFC). Prevažne ide o severskú (fínsku) borovicu, pretože severská borovica má oveľa väčšiu hustotu, pevnosť a tvrdosť.

Tepelne upravené drevo z fínskej borovice

Tepelná úprava pozitívne mení vnútornú štruktúru a fyzikálne vlastnosti dreva ThermoWood®

Drevené fasády a terasy z masívu ThermoWood®Tepelne modifikované drevo ThermoWood® je nový druh materiálu s inovovanou vnútornou štruktúrou dreva dosiahnutou tepelnou a vlhkostnou úpravou. Tepelné spracovanie dreva ThermoWood® funguje iba pomocou tepla a vodnej pary a celý výrobný proces je úplne ekologický. Tepelná úprava pozitívne ovplyvňuje a zlepšuje nielen trvanlivosť, ale aj ďalšie fyzikálne a mechanické vlastnosti. ThermoWood® sa vyrába patentovaným spôsobom v ochrannej atmosfére pary v špeciálnych šesťkomorových sušiacich tuneloch pri teplotnom rozmedzí 160 – 215°C.

Zníženie rovnovážnej vlhkosti, absorpcia vlhkosti a perfektná rozmerová stálosť

Drevené fasády a terasy z masívu ThermoWood®Počas tepelnej úpravy je bunková štruktúra dreva ThermoWood® zmenená tak, že tepelne upravené drevo vykazuje oveľa lepšiu rozmerovú stabilitu než tepelne neupravené totožné drevo v rovnakých klimatických podmienkach. Tento jav je spôsobený hlavne tým, tepelnou úpravou je znížená schopnosť absorpcie vlhkosti až o 50 %. Výsledkom tepelného procesu je rovnovážna vlhkosť 5 – 7 %, hoci sa nachádza v prostredí s výrazne vyššou vlhkosťou. Nedochádza teda u ňho k napúčaniu a následnému zosychaniu, ktoré spôsobuje pri neupravenom dreve jeho rýchlu deštrukciu vplyvom rozvláknenia a rozpojenia jeho vnútornej štruktúry.
Materiál ThermoWood® je teda rozmerovo a tvarovo stabilný v podmienkach bežnej premenlivej vlhkosti, s dobrou redukciou všetkých vnútorných napätí a trvalých i dočasných rozmerových a tvarových zmien. Týmito zmenami je myslené následné praskanie alebo tvarové zakrivenie, skrútenie alebo prehnutie. Podľa výsledkov štúdie University of Technology v Helsinkách (táto štúdia je súčasťou certifikátu BRE) je prehnutie pri materiáli ThermoWood® znížené až o 90 % oproti rovnakému tepelne neošetrenému materiálu. Táto štúdia bola jedným z podkladov pre vydanie britského certifikátu BRE, v ktorom je stanovené, že materiál ThermoWood® je schopný minimálnej životnosti 30 rokov.

Absencia nežiadúcich látok a zvýšená biologická odolnosť

Drevené fasády a terasy z masívu ThermoWood®Pri tepelnom procese dochádza k odstráneniu (vytesneniu) všetkej živice, vylúhovateľných biologických látok a hlavne k rozkladu celulózy, lignínu a hemicelulózy (reťazcov cukrov). Vzhľadom k absencii týchto zložiek je občas ThermoWood® nazývaný ako „mŕtve“ drevo. Pri tepelne upravenom dreve ThermoWood® vďaka tejto skutočnosti dochádza k zlepšeniu tepelne izolačných vlastností dreva a tiež k zníženiu jeho tepelnej vodivosti (o zhruba 20 – 25 %). Na slnku preto tepelne upravené drevo nepáli do nôh a môže byť použité na sedacie plochy v saunách a parných kúpeľoch. ThermoWood® patrí do 2. triedy biologickej odolnosti (certifikácia KOMO), čo predstavuje veľmi vysokú odolnosť voči hnilobe. Vďaka úplnej absencii výživných látok je schopný ThermoWood® odolávať všetkým drevokazným škodcom a hubám. V dôsledku týchto zmien je možné jeho bezproblémové použitie ako v exteriéri, tak v interiéri a v prevádzkach s vysokou teplotou a extrémnou vlhkosťou.

Atraktívny vzhľad tepelne upraveného dreva ThermoWood®

Drevené fasády a terasy z masívu ThermoWood®Podľa dĺžky a intenzity tepelného ošetrenia dochádza pri dreve ThermoWood® k zmenám jeho farby. Tepelne modifikované drevo ThermoWood® získava tmavohnedý karamelový odtieň, a to v celom svojom priereze. S odstupom životnosti povrch materiálu ThermoWood® zošedne (získa patinu) a začne drobne praskať. Tomuto prirodzenému procesu stárnutia dreva zabránite iba tým, že obmedzíte pôsobenie UV žiarenia a poveternostných vplyvov. Pokiaľ chcete udržať jeho pekný karamelový vzhľad, ošetrite výrobky z materiálu ThermoWood® nami odporúčanou povrchovou úpravou (ošetrujúce prostriedky OWATROL). Zvláštnu pozornosť treba venovať koncovým plochám (čelám).

Aplikácia materiálu ThermoWood® bez povrchovej úpravy

Drevené fasády a terasy z masívu ThermoWood®Pokiaľ sa materiál ThermoWood® neošetruje, nezníži to nijak zásadne jeho životnosť, avšak nie je možné garantovať všetky deklarované vlastnosti materiálu, nevznikanie väčších než vlásočnicových trhlín a tiež jeho nerovnomerné farebné zmeny. V prípade, že príjmete tieto prirodzené vlastnosti materiálu ThermoWood®, nemusíte ho ošetrovať žiadnymi ochrannými prostriedkami. Jeho minimálna 30 ročná životnosť v exteriéri sa tak zásadne nezníži a ide iba o povrchovú zmenu. Vďaka tepelnej úprave v celom priereze navyše môžte atraktívny vzhľad obnoviť pomocou nami dodávaných a vyskúšaných odstraňovačov drevnej šedi (prostriedok OWATROL – NET-TROL). Viac sa o farebných zmenách materiálu ThermoWood® dočítate ďalej v tomto katalógu na strane venovanej tejto problematike.

Vysoká životnosť materiálu ThermoWood®

Drevené fasády a terasy z masívu ThermoWood®Vďaka zmene svojich fyzikálnych vlastností a vnútornej štruktúry je materiál ThermoWood® schopný minimálne 30 ročnej životnosti bez nutnosti povrchovej údržby, čo je doložené certifikátom KOMO holandskej spoločnosti SKH a britským certifikátom BRE.

Univerzálne použitie materiálu ThermoWood®

Drevené fasády a terasy z masívu ThermoWood®Tepelne modifikované drevo ThermoWood® je určené na použitie v exteriéri, ale aj v extrémne vlhkom interiérovom prostredí. Profily ThermoWood® sa bežne používajú na exteriérové obklady a opláštenia stien budov, terasové a bazénové rošty, materiál pre výrobu záhradného nábytku a ďalej na všetky exteriérové konštrukcie. V interiéroch sa profily ThermoWood® využívajú ako obklady vnútorných stien sáun, na výrobu saunového nábytku, vybavenia a zázemia wellness centier, parných kúpeľov a tiež vnútorných bazénov.


Materiál ThermoWood® je schopný minimálne 30 ročnej životnosti. Ponúkame Vám skvelé vlastnosti tohto unikátneho tepelne upraveného dreva z fínskej borovice, ktoré Vám prináša bezstarostné riešenie na celý život.


Prehľad certifikácie a systém riadenia kvality

Drevené fasády a terasy z masívu ThermoWood®Na výrobný proces, ktorý je úplne ekologický dohliada fínska Asociácia výrobcov ThermoWood® (TWA) a miestne certifikačné autority, ako sú INSPECTA a Finotrol Oy. Vstupný materiál pre výrobu ThermoWood® pochádza z trvalo obhospodarovaných fínskych lesov a je certifikovaný PEFC certifikátom. Materiál ThermoWood® bol testovaný holandskou spoločnosťou SKH a certifikátom KOMO je doložená jeho 2. trieda biologickej odolnosti, čo je špecifikované ako veľmi dobrá biologická odolnosť. Na základe stanovenej biologickej triedy 2. a doloženej štúdie fínskej University of Technology v Helsinkách o zrýchlenom zvetrávaní a zníženom priečnom priehybe bola britským nezávislým laboratóriom BRE (Building Research Establishment) stanovená materiálu ThermoWood® minimálna životnosť 30 rokov pri použití v exteriéri, bez nutnosti aplikácie povrchového ošetrenia.

Certifikát PEFC
(doloženie pôvodu suroviny)
Holandský certifikát KOMO
(doloženie biologickej odolnosti)
Britský certifikát BRE
(doloženie 30 ročnej životnosti)
Certifikát PEFC doloženie pôvodu dreva z obnoviteľných zdrojov pre tepelne upravené drevo ThermoWood®Certifikát KOMO biologická odolnosť tepelne upravené drevo ThermoWood®Certifikát BRE tepelně upravené dřevo ThermoWood®
Top