Odporúčania na montáž terasových dosiek z ThermoWood®

Odporúčania na montáž terasových dosiek z ThermoWood®

V súčasnosti väčšina ľudí rieši stále častejšie práce okolo svojho domu svojpomocne. Na tejto stránke nájdete základné odporúčania na montáž terasových profilov. Pri dodržaní týchto jednoduchých pravidiel sa vám podarí zmontovať drevenú terasu s veľmi dlhou životnosťou...

Súhrn základných pravidiel na montáž profilov z materiálu ThermoWood®:

Image

ThermoWood® od najväčšieho svetového výrobcu!Terasové profily musia byť inštalované jadrovou stranou smerom von (zvláštnu pozornosť treba venovať v prípade montáže hladkých profilov SHP).

ThermoWood® od najväčšieho svetového výrobcu!Krajný profil musí byť prikotvený do každého podkladového hranolu nerezovými skrutkami. Otvory pre skrutky musia byť predvŕtané. Pri okraji profilu sa odporúča kotvenie minimálne 70 mm od čela a 20 mm od kraja. Následne sa profily kotvia skrz plastový T-klip / cez dosku (pri profiloch na priamu montáž) do každého podkladového hranolu. V okrajoch pri obvodových stenách musí byť ponechaná dilatačná medzera minimálne 6 mm a 4 mm pri priečnom spoji.

ThermoWood® od najväčšieho svetového výrobcu!Profily by mali byť kotvené nehrdzavejúcim kotviacim materiálom alebo skrytým spojom – T-klipom (možné iba pri niektorých typoch). Ak sú použité skrutky, mali by byť otvory predvŕtané. Skrutky je odporúčané kotviť minimálne 70 mm od čela a 20 mm od okraja profilu. Skrutky by mali byť ukončené zarovno s povrchom.

Maximálne osové rozteče roštov pre montáž profilov ThermoWood®:

ThermoWood® od najväčšieho svetového výrobcu!45 cm - pri podkladových terasových roštoch pre montáž terasových profilov hrúbky 26 mm.

ThermoWood® od najväčšieho svetového výrobcu!Profily ThermoWood® je možné montovať s použitím skrutiek vhodnej veľkosti. Otvory pre skrutky majú byť predvŕtané s osadením pre zapustenie hlavy skrutky do úrovne povrchu. Skrutky s menším počtom závitov poskytujú optimálnu pevnosť spoja. Samorezné skrutky môžu byť použité bez predvŕtania. Pri aplikácii materiálu vo vlhkom prostredí je nutné použiť spojovací materiál z nehrdzavejúcej ocele.


Pri použití materiálu ThermoWood® v kombinácii s iným kovovým materiálom ako je nehrdzavejúca oceľ hrozí vznikanie škvŕn okolo týchto prvkov z dôvodu vypúšťania ich chcemických zlúčenín.

ThermoWood® od najväčšieho svetového výrobcu!Pri práci s materiálom ThermoWood® a pri zatĺkaní spojovacích prvkov odporúčame vyvarovať sa úderom kladiva do povrchu materiálu.

ThermoWood® od najväčšieho svetového výrobcu!V prípade, že je vyžadovaná konštrukčná pevnosť, nemal by byť materiál ThermoWood® v dlhodobom styku s vlhkou pôdou a nemal by sa ani používať v hlbokých podzemných aplikáciách, vzhľadom k možnej strate svojej pevnosti. V prípade, že konštrukčná pevnosť nie je vyžadovaná, je toto použitie možné, pretože materiál ThermoWood® má veľmi dobrú odolnosť proti rozkladu.

Tu nájdete odporúčania na montáž terasových profilov:

Odporúčania k montáži
terasových profilov
Odporúčania k montáži
terasových profilov
Montáž terasových profilov
pomocou T-klipov – zjednodušene
Pokyny pre užívateľov
výrobkov z ThermoWood®
ThermoWood® - tepelne upravené drevo - Odporúčania k montáži terasových profilovThermoWood® - tepelne upravené drevo - Montáž terasových profilov pomocou skrutiekThermoWood® - tepelne upravené drevo - Montáž terasových profilov pomocou T-klipovPokyny pre užívateľov výrobkov z ThermoWood®
Top