Odporúčania na montáž fasádnych obkladov z ThermoWood®

Odporúčania na montáž fasádnych obkladov z ThermoWood®

V súčasnosti väčšina ľudí rieši stále častejšie práce okolo svojho domu svojpomocne. Na tejto stránke nájdete základné odporúčania na montáž drevenej fasády. Pri dodržaní týchto jednoduchých pravidiel sa vám podarí zmontovať drevenú fasádu s veľmi dlhou životnosťou...

Súhrn základných informácii na montáž profilov z materiálu ThermoWood®:

Image

ThermoWood® od najväčšieho svetového výrobcu!Vonkajšie obkladové profily musia byť inštalované jadrovou stranou smerom von (zvláštnu pozornosť treba venovať profilom SSS, HSS a SHP).

ThermoWood® od najväčšieho svetového výrobcu!Obklad by mal začínať minimálne 300 mm nad terénom a mala by byť dodržaná vetracia medzera minimálne 25 mm.

ThermoWood® od najväčšieho svetového výrobcu!Profily by mali byť kotvené nerezovým kotviacim materiálom alebo skrytými sponkami (možné iba pri niektorých typoch). Ak sú použité skrutky, mali by byť otvory predvŕtané. Ak sú použité klince, odporúča sa kotviť profily minimálne 70 mm od čela a 10 mm od okraja. Klince aj skrutky by mali byť zakončené zarovno s povrchom.

Maximálne osové rozteče roštov na montáž profilov z ThermoWood®:

ThermoWood® od najväčšieho svetového výrobcu!60 cm – pri podkladových roštoch na montáž fasádnych obkladových profilov, 90 – 100cm – pri konštrukciách na montáž špeciálnych žalúziových profilov (SSS 26 x 68 mm, SSS 26 x 92 mm, SSS 20 x 92 mm, HSS 28/42 x 42 mm a SHP 42 x 42 mm).

ThermoWood® od najväčšieho svetového výrobcu!Profily ThermoWood® je možné montovať s použitím skrutiek a klincov vhodnej veľkosti. Otvory pre skrutky musia byť predvŕtané s osadením pre zapustenie hlavy skrutky do úrovne povrchu. Skrutky s menším počtom závitov poskytujú optimálnu pevnosť spoja. Samorezné skrutky môžu byť použité bez predvŕtania. Pri aplikácii materiálu vo vlhkom prostredí je nutné použiť spojovacie kovanie z nehrdzavejúceho materiálu.


Pri použití materiálu ThermoWood® v kombinácii s iným kovovým materiálom ako je nehrdzavejúca oceľ hrozí vznikanie škvŕn okolo týchto prvkov z dôvodu vypúšťania ich chcemických zlúčenín.

ThermoWood® od najväčšieho svetového výrobcu!Pri práci s materiálom ThermoWood® a pri zatĺkaní spojovacích prvkov odporúčame vyvarovať sa úderom kladiva do povrchu materiálu.

ThermoWood® od najväčšieho svetového výrobcu!V prípade, že je vyžadovaná konštrukčná pevnosť, nemal by byť materiál ThermoWood® v dlhodobom styku s vlhkou pôdou a nemal by sa ani používať v hlbokých podzemných aplikáciách, vzhľadom k možnej strate svojej pevnosti. V prípade, že konštrukčná pevnosť nie je vyžadovaná, je toto použitie možné, pretože materiál ThermoWood® má veľmi dobrú odolnosť proti rozkladu.

Tu nájdete odporúčania na montáž fasádnych obkladov:

Odporúčania k montáži
fasádnych obkladov
Montáž fasádnych obkladov
- zjednodušene
Pokyny pre užívateľov
výrobkov z ThermoWood®
ThermoWood® - tepelne upravené drevo - Odporúčania k montáži fasádnych obkladovThermoWood® - tepelne upravené drevo - Montáž fasádnych obkladov – zjednodušenePokyny pre užívateľov výrobkov z ThermoWood®
Top