Nechcete drevo ThermoWood® ošetrovať?

Nechcete drevo ThermoWood® ošetrovať?

Tepelná úprava dreva ThermoWood® prebieha úplne bez chemických prostriedkov, iba pomocou tepla a pary. Tepelne upravené drevo ThermoWood® nie je teda nijak upravené v zmysle ochrany pred UV žiarením a poveternostným vplyvom. Pôsobenie vonkajších vplyvov má za následok prirodzenú stratu pôvodného odtieňa rovnako, ako pri všetkých ostatných drevinách, tropických alebo tuzemských.

Tieto farebné zmeny, ktoré sa prejavujú prevažne šednutím (chytaním patiny) však nemajú zásadný vplyv na odolnosť materiálu proti hnilobe, prenikaniu vlhkosti, drevokazným hubám a škodcom, a teda ani na udávanú celkovú životnosť minimálne 30 rokov pri použití v exteriéri.

Farebné zmeny materiálu ThermoWood® sú iba povrchovým javom – jedná sa o zvetranie mikroskopickej povrchovej vrstvy dreva, na ktorú pôsobí predovšetkým UV žiarenie, ak nie je povrch ošetrený vhodným ochranným prostriedkom.

Drevené terasy a fasády z masívu ThermoWoood®Farebné zmeny povrchu dreva ThermoWood®

Tepelne upravené drevo ThermoWood® - farebné zmeny povrchu

Terasovka - pocinajici sed Terasovka - pocinajici sed

Drevené terasy a fasády z masívu ThermoWoood®Prvotné prejavy začínajúceho šednutia sa prejavujú podobne ako vznikajúca pleseň. Nejedná sa však o pleseň, ale o prirodzený proces šednutia materiálu ThermoWood®. Celkový proces šednutia v závislosti od viacerých faktorov prebieha cca 3 – 5 rokov a konečnou fázou je jednoliatá šedá farba.

Drevené terasy a fasády z masívu ThermoWoood®V niektorých prípadoch môže proces šednutia na určitých krytých miestach (napríklad pod rímsami alebo strieškami) prebiehať aj dlhšie, čo je úplne prirodzené.

Drevené terasy a fasády z masívu ThermoWoood®Tiež sú prirodzené nerovnomerné farebné zmeny, pretože sa jedná o zmeny na povrchu materiálu prírodného charakteru.

Výrobky z materiálu ThermoWood® je možné teda použiť vo vonkajšom prostredí bez akejkoľvek povrchovej úpravy, čo však nemá podstatný vplyv ani na veľmi dobrú rozmerovú stálosť materiálu ThermoWood®. Pokiaľ sa materiál ThermoWood® neošetruje, nezníži to nijak zásadne jeho životnosť, ale nie je možné garantovať všetky jeho deklarované vlastnosti, nevznikanie väčších než vlásočnicových trhlín a tiež stálofarebnosť. S odstupom času povrch dreva ThermoWood® zošedne, začne drobne praskať a dôjde u ňho k miernemu povrchovému vrásneniu a priečnemu priehybu. Na vodorovných plochách, ktoré sú viac zaťažené poveternostnými vplyvmi a UV žiarením môže s dlhším odstupom času dochádzať v prípade neošetrenia čiel (miesto, kde do dreva preniká najviac vlhkosti) k ich lokálnemu poškodeniu.

Drevené terasy a fasády z masívu ThermoWoood®Týmto prirodzeným procesom stárnutia dreva zabránite iba tým, že obmedzíte pôsobenie UV žiarenia a poveternostných vplyvov aplikovaním vhodnej povrchovej úpravy. Pokiaľ sa ale zmierite s vyššie uvedenými prirodzenými zmenami a rozhodnete sa materiál ThermoWood® povrchovo neošetrovať (prevažne ide o vonkajšie obklady budov), prinesie Vám to nespornú časovú a finančnú úsporu.Povrchovo neošetrený materiál ThermoWood® sa s časovým odstupom mení.
Ide však iba o zmenu na povrchu materiálu, nie v celom priereze.

ThermoWood - farebné zmeny povrchu

Detail novej a starobou zašednutej palubovky

(po kompletne dokončenom procese šednutia).

ThermoWood - farebné zmeny povrchu

Detail po dokončenom procese šednutia

(viac ako 5 rokov na priamej poveternosti).

ThermoWood - farebné zmeny povrchu

Zašednutá fasádna palubovka – rez materiálom

(šeď je záležitosťou iba povrchovej vrstvy).

Neobmedzená obnova pôvodného odtieňa pomocou prostriedku na odstránenie drevnej šedi OWATROL NET - TROL®

Odšeďovač Owatrol NET-TROL - pred a po

Drevené terasy a fasády z masívu ThermoWoood®Pokiaľ sa Vám časom prestane vzhľad Vašej zašednutej fasády páčiť, nie je žiadny problém jej pôvodný odtieň znova obnoviť, pretože farebné zmeny materiálu ThermoWood® sú iba povrchovým javom – zvetraním mikroskopickej povrchovej vrstvy dreva, na ktorú pôsobí predovšetkým UV žiarenie. Rovnako v jeho dôsledku dochádza k miernemu povrchovému zvrásneniu materiálu.

Drevené terasy a fasády z masívu ThermoWoood®Po ošetrení prípravkom NET-TROL od firmy OWATROL pre odstránenie šedi dosiahnete opäť pôvodný vzhľad materiálu ThermoWood®, pretože jeho karamelová farba je rovnaká v celom priereze materiálom. Tento proces je možné opakovať aj niekoľkokrát za sebou podľa stavu a rozsahu zašednutia a znečistenia povrchovej úpravy.

Drevené terasy a fasády z masívu ThermoWoood®Prostriedok OWATROL NET-TROL je úplne ekologický a neobsahuje žieraviny, chlór ani rozpúšťadlá, ktoré by poškodili povrch dreva či drevné vlákna. Jedná sa o ekologicky nezávadný prostriedok pre šetrnú údržbu materiálu ThermoWood®.

Drevené terasy a fasády z masívu ThermoWoood®Tento prostriedok sme pred uvedením do našej ponuky sami testovali na šesť rokov starom terasovom profile z materiálu ThermoWood® - LunaDeck 2. Výsledok nášho testu pri dodržaní postupu stanoveného výrobcom je dôkazom, že tento prostriedok na obnovu pôvodného odtieňa materiálu ThermoWood® vzhľadom k jeho jednotnému karamelovému odtieňu v celom priereze materiálom bezproblémovo funguje.

Drevené terasy a fasády z masívu ThermoWoood®Technický list prostriedku OWATROL NET-TROL® Objednať tu

Nerovnomerné farebné zmeny vyrieši povrchová úprava OWATROL AQUATHERM – odtieň GRAPHITE GREY

Owatrol - odtieň grafitovo šedá

Drevené terasy a fasády z masívu ThermoWoood®V prípade, že sa obávate nerovnomerných farebných zmien, máme pre Vás riešenie. V našej ponuke nájdete odporúčané nátery od firmy OWATROL, konkrétne náter OWATROL AQUATHERM®.

Drevené terasy a fasády z masívu ThermoWoood®Tento náter na vodnej báze s prímesou alkyd-akrylových živíc je priamo určený pre málo nasiakavé materiály, takže je priamo určený ako povrchová úprava pre materiál ThermoWood®. Tento náter dodávame v troch odtieňoch a okrem iného v odtieni GRAPHITE GREY – grafitová šedá.

Drevené terasy a fasády z masívu ThermoWoood®Tento odtieň zabezpečí, že sa pri prvotnej aplikácii materiál ThermoWood® zjednotí do jednoliateho šedého odtieňa (patiny). Tento náter bol priamo vyvinutý ako najbližší odtieň podobný odtieňu časom zostarnutého a zvetraného materiálu ThermoWood®. Na vedľajšej fotografii vidíte detail na povrch nového profilu ThermoWood® ošetreného náterom OWATROL AQUATHERM® v odtieni GRAPHITE GREY v porovnaní s povrchom profilu ThermoWood®, ktorý bol vystavený po dobu 5 rokov priamej poveternosti.

Drevené terasy a fasády z masívu ThermoWoood®S odstupom času, ako náhle prvotná aplikácia náteru OWATROL AQUATHERM® v odtieni GRAPHITE GREY dožíva na prvých miestach svoju životnosť, materiál ThermoWood® začína reagovať na UV žiarenie a poveternostné vplyvy – začína šednúť.

Drevené terasy a fasády z masívu ThermoWoood®Tým dochádza k plynulému prechodu medzi miestami so stále funkčným náterom a miestami ktoré už začínajú prirodzene šednúť. Celý proces šednutia materiálu ThermoWood® je tak oveľa plynulejší než prirodzený proces, pri ktorom dochádza k nerovnomerným farebným zmenám.

Drevené terasy a fasády z masívu ThermoWoood®Technický list náteru OWATROL AQUATHERM® Objednať tu

Galéria exteriérových obkladov bez aplikovania povrchovej úpravy

ThermoWood - fasádny obklad - šeď
ThermoWood - fasádny obklad - šeď
ThermoWood - fasádny obklad - šeď
ThermoWood - fasádny obklad - šeď
ThermoWood - fasádny obklad - šeď
ThermoWood - fasádny obklad - šeď
ThermoWood - fasádny obklad - šeď
ThermoWood - fasádny obklad - šeď
ThermoWood - fasádny obklad - šeď
ThermoWood - fasádny obklad - šeď
ThermoWood - fasádny obklad - šeď
ThermoWood - fasádny obklad - šeď
ThermoWood - fasádny obklad - šeď
ThermoWood - fasádny obklad - šeď
ThermoWood - fasádny obklad - šeď
ThermoWood - fasádny obklad - šeď

Galéria terasových profilov bez aplikovania povrchovej úpravy

Farebné zmeny povrchu
Farebné zmeny povrchu
Farebné zmeny povrchu
Farebné zmeny povrchu
Top