Originál ThermoWood®

Vážení zákazníci, v posledných mesiacoch sme sa stretli pri predaji originálneho fínskeho dreva ThermoWood® s klamnými jednaniami zo strany niekoľkých veľkých konkurenčných firiem, ktoré sa skôr javili ako veľmi seriózne.

Tieto firmy ponúkajú podstatne lacnejší materiál považovaný vami, vďaka vašej odbornej neznalosti, za originálny ThermoWood®, no v skutočnosti sa jedná o nízkonákladovú výrobu nepravej verzie tohto materiálu.

Tento materiál v prevažných prípadoch nepochádza zo zdroja výrobcov združených v Asociácii ThermoWood® (TWA), pretože výrobný závod nedisponuje technológiou dostatočnou na modifikáciu dreva v tak prísnych požiadavkách, aké sú kladené na výrobu materiálu ThermoWood®. Cena výrobku je tak prvým indikátorom, podľa ktorého možno nadobudnúť podozrenie, že sa jedná o výrobok s nižšími kvalitatívnymi parametrami. Daný dodávateľ preto vo väčšine prípadov nevie výrobky doložiť potrebnými dokumentami  (pôvod suroviny, deklarácia vlastností výrobku, prehlásenie o zhode, doloženie životnosti a biologickej odolnosti, atď.).

A čo je bohužiaľ najhoršie – tento materiál je mnohokrát tepelne ošetrený pri teplote len 180°C, nie je teda určený do exteriéru, má veľmi vysokú vlhkosť, má triedu biologickej odolnosti č. 3 = je určený výlučne do interiéru.

Nami dodávány materiál ThermoWood® je tepelne ošetrený pri teplote 212°C – tepelná úprava Thermo-D, zodpovedá biologickej odolnosti č. 2, je vyrábaný najväčším svetovým výrobcom ThermoWood®, firmou Oy Lunawood Ltd, ktorá je priekopníkom tepelného spracovania, je členom asociáce ThermoWood® (TWA) a je schopná doložiť k svojmu vyrobenému materiálu všetky potrebné dokumenty o pôvode materiálu a príslušné certifikáty.

Varujeme Vás pred týmto nekalým jednaním konkurenčných firiem, ktoré Vás uvádzajú do omylu, že kupujete originálny fínsky ThermoWood®, ktorý ale bohužiaľ nespĺňa požiadavky na dlhodobú a bezproblémovú exteriérovú inštálaciu a zďaleka nezodpovedá kritériám ekologických produktov a filozofii ThermoWood®.

Pokiaľ sa stretnete s výrazne nižšou cenou ponúkaného materiálu, odporúčame vám získať od dodávateľa základné parametre ponúkaných produktov a patričnú dokumentáciu k týmto výrobkom.

Deklarovaného výrobcu si môžete aj sami preveriť v Zozname výrobcov materiálu ThermoWood®, kde sa každý cerfitikovaný výrobca musí nachádzať ako zapísaný člen tejto asociácie: https://www.thermowood.fi/jasenet

Obchodný tým PROKOM SR, s.r.o.

Top