Znížená cena!

-15%

Hladko hobľovaná doska SHP 26x92 z materiálu ThermoWood


Hladký profil SHP 26x92 mm je univerzálny profil na vonkajšie aj vnútorné použitie. Vhodný pre pomocné konštrukcie, olemovania alebo ako obklad. Profil je určený aj na ďalšie spracovanie - saunový nábytok, záhradný nábytok atď..

SKLADOM

  • 1 bm - vyberte dĺžku
  • Dĺžka profilu 3 m
  • Dĺžka profilu 4,2 m
  • 7,80€

  • 6,63€

  • 5,53€ bez DPH

Hladký profil ThermoWood® pre pomocné konštrukcie a sauny

Dĺžka v m: 3 a 4,2

Tolerancia dĺžky v mm: -10 mm / + 30 mm

Výrobca: Oy Lunawood Ltd, Asemantie 52, Iisalmi, Fínsko

Vstupná surovina: Borovica lesná (Pinus sylvestris), zem pôvodu Fínsko, certifikované PEFC

Kvalita: „ThermoWood® - kvalita A“ - viď. Štandardy kvality

Teplota spracovania: Thermo – D (durability – odolnosť) – tepelná úprava 212°C ± 3°C

Trieda biologickej odolnosti: Trieda 2 (veľmi dobrá odolnosť)

Technickú dokumentáciu, odporúčania na montáž a povrchovú úpravu nájdete v odstavci : KU STIAHNUTIU .

Hlavné výhody a popis materiálu ThermoWood®

Výhody a popis materiálu ThermoWood®Výhody a popis materiálu ThermoWood®Výhody a popis materiálu ThermoWood®Výhody a popis materiálu ThermoWood®

Tepelne upravené drevo ThermoWood®

Drevenej terasy a fasady z masívu ThermoWoood®Ponúkame Vám jedinečný produkt svojho druhu, ktorého vznik umožňuje revolučná technológia tepelnej úpravy dreva ThermoWood®. Produkty, spracované touto technológiou, umožňujú úspešné použitie drevených materiálov slabšej dimenzie z tuzemských (Európskych) zdrojov s tým, že ich úžitkové vlastnosti a predĺžená doba životnosti ich stavia na úroveň tropických drevín bez nutnosti likvidácie tropických pralesov a ohrozovania ekologickej rovnováhy a životného prostredia.

Drevenej terasy a fasady z masívu ThermoWoood®Nami dodávané a celkom ekologické produkty ThermoWood® sú vyrábané v závode Oy Lunawood Ltd. v meste Iisalmi (stredné Fínsko) a spĺňajú prísne štandardy kvality, ktoré sú kontrolované fínskou Asociáciou výrobcov ThermoWood®. Vstupný materiál pochádza z trvalo udržateľných obhospodarovaných fínskych lesov (certifikácia PEFC).

Drevenej terasy a fasady z masívu ThermoWoood® Drevenej terasy a fasady z masívu ThermoWoood® Drevenej terasy a fasady z masívu ThermoWoood®

Drevo ThermoWood® od svetovej jednotky - firmy Lunawood®

Drevenej terasy a fasady z masívu ThermoWoood®

Drevenej terasy a fasady z masívu ThermoWoood®Nami dodávané drevo ThermoWood® je vyrábané vo firme Oy Lunawood Ltd. Spoločnosť Oy Lunawood Ltd, založená v roku 2002, je inovatívnym priekopníkom v tepelných úpravách dreva a stala sa jednotkou na svetovom trhu v oblasti výroby tepelne upraveného dreva. Túto pozíciu si získala kvalitou svojich produktov a svojou výrobnou kapacitou. Od svojho založenia sa spoločnosť rýchlo rozšírila, momentálne zamestnáva viac ako 60 zamestnancov a disponuje dvoma výrobnými závodmi vo Fínsku. Ročná výrobná kapacita týchto závodov vzrástla na 62 000 m3 upraveného dreva. Väčšina výroby sa následne exportuje.

Drevenej terasy a fasady z masívu ThermoWoood®Spoločnosť Oy Lunawood Ltd. je hrdá na svoje prvotriedne produkty a rovnako kvalitných odborníkov, obsluhu a poradenstvo pre zákazníkov. Ako najväčší výrobca tepelne upraveného dreva zakladá svoje dobré meno na inovácii, spoľahlivosti a spolupráci.

Drevenej terasy a fasady z masívu ThermoWoood®Spoločnosť spolupracuje pri operačnom postupe so zákazníkmi aj s partnermi, čo umožňuje zdieľanie znalostí, rozširovanie informácií o produktoch a vytváranie širokej informačnej siete.

Tepelná úprava pozitívne mení vlastnosti dreva ThermoWood®

Drevenej terasy a fasady z masívu ThermoWoood®Tepelne spracované drevo ThermoWood® je nový druh materiálu s inovovanou vnútornou štruktúrou dreva dosiahnutou tepelnou a vlhkostnou úpravou. Tepelné spracovanie dreva ThermoWood® funguje iba za pomoci tepla a vodnej pary a celý výrobný proces je úplne ekologický. Tepelná úprava pozitívne ovplyvňuje a zlepšuje nielen trvanlivosť, ale aj ďalšie fyzikálne a mechanické vlastnosti. ThermoWood® sa vyrába z fínskej borovice patentovaným spôsobom v špeciálnych sušiacich komorách v teplotnom rozmedzí 160 – 212 °C.

Triedy materiálu ThermoWood®podľa Asociácie ThermoWood® (TWA)

Drevenej terasy a fasady z masívu ThermoWoood®Vo Fínsku sa uplatňuje spoločná klasifikácia členských firiem vyrábajúcih ThermoWood® združených vo fínskej Asociácii výrobcov ThermoWood® (TWA), ktorá zahŕňa dve hlavné kategórie nazývané Thermo-S (Stability = Stabilita) a Thermo-D (Durability = Odolnosť). Pri kategórii Thermo-S je mäkké drevo ošetrené pri teplote 190±3°C a pri kategórii Thermo-D je mäkké drevo ošetrené pri teplote 212±3°C.

Drevenej terasy a fasady z masívu ThermoWoood®Podľa týchto kategórii sú v rámci výroby tohto materiálu vo výrobnom závode Oy Lunawood Ltd. označené produkty ako LunaThermo-S a LunaThermo-D.

Drevenej terasy a fasady z masívu ThermoWoood®Podľa druhu kategórie sa určuje, na aký účel smie byť tepelne upravené drevo použité. Toto rozdelenie je záväzné a nie je povolené materiály zamieňať (povolené je jedine používanie materiálu upraveného v kategórii Thermo-D v interiéri).

LunaThermo-S

Drevenej terasy a fasady z masívu ThermoWoood®Drevo označené LunaThermo-S spadá v rámci biologickej odolnosti (odolnosti proti hnilobe) do kategórie 3, definovanej v norme EN 113.

LunaThermo-D

Drevenej terasy a fasady z masívu ThermoWoood®Obdobné drevo označené LunaThermo-D patrí do kategórie biologickej odolnosti 2, čo znamená dobrú odolnosť proti hnilobe.

Drevenej terasy a fasady z masívu ThermoWoood®

Ekológia je pri výrobe dreva ThermoWood®na prvom mieste

Drevenej terasy a fasady z masívu ThermoWoood®

Drevenej terasy a fasady z masívu ThermoWoood®Drevo spoločnosti Lunawood® je ošetrované iba pomocou vysokých teplôt (190°– 212°C) a pary. Konečný produkt je preto úplne prírodný a neobsahuje žiadne chemické látky. Drevo je možné bezpečne spáliť alebo recyklovať (Nordic Ecolabel).

Drevenej terasy a fasady z masívu ThermoWoood®Drevo ThermoWood® vyrobené firmou Lunawood® je sterilný a čistý výrobok. Baktérie sú usmrtené a výsledkom je sterilný materiál. Sú vylúčené škodlivé emisie, ako napríklad formaldehydy a tak je drevo ThermoWood® čisté a bezpečné ako pri vonkajšom použití, tak pri použití v interiéri.

Drevenej terasy a fasady z masívu ThermoWoood®Firma Lunawood® plne rešpektuje prírodné vlastnosti dreva. Toto je dosiahnuté pomocou patentovaného procesu pozvoľného tepelného ošetrenia, ktoré natrvalo mení chemické a fyzikálne vlastnosti dreva. ThermoWood® je registrovaná obchodná značka, ktorú majú právo používať výhradne členské firmy International ThermoWood® Association (TWA). Kvalita výroby produktov pod označením ThermoWood® je teda monitorovaná nezávislou inštitúciou.

Zníženie absorpcie vlhkosti a perfektná rozmerová stálosť

Drevenej terasy a fasady z masívu ThermoWoood®Počas tepelnej úpravy je bunková štruktúra dreva ThermoWood® zmenená tak, že tepelne upravené drevo vykazuje oveľa lepšiu rozmerovú stabilitu než tepelne neupravené totožné drevo v rovnakých klimatických podmienkach. Rozmerové zmeny tepelne spracovaného dreva ThermoWood® sú len polovičné a priečny priehyb je dokonca znížený až o 90% oproti tepelne neošetrenému drevu.

Drevenej terasy a fasady z masívu ThermoWoood®Tento jav je spôsobený hlavne tým, že pri dreve je tepelnou úpravou znížená schopnosť absorpcie vlhkosti až o 50 %. Výsledkom tepelného procesu je rovnovážna vlhkosť 4 – 6 %, hoci sa nachádza v prostredí s výrazne vyššou vlhkosťou. Nedochádza teda u neho k napúčaniu a následnému zosychaniu, ktoré spôsobuje pri neupravenom dreve jeho rýchlu deštrukciu vplyvom rozvláknenia a rozpojenia jeho vnútornej štruktúry.

Absencia nežiadúcich látok pri tepelne ošetrenom dreve ThermoWood® a jeho biologická odolnosť

Drevenej terasy a fasady z masívu ThermoWoood®Pri tepelnom procese dochádza k odstráneniu (vytesneniu) všetkej živice a ďalších biologických látok. To umožňuje jeho bezproblémové použitie ako v exteriéri, tak v interiéri a v prevádzkach s vysokou teplotou a extrémnou vlhkosťou. Tepelne upravené drevo ThermoWood® - vyrobené v teplotnom režime Thermo-D (pri 212°C) patrí do 2. triedy biologickej odolnosti, čo predstavuje veľmi vysokú odolnosť voči hnilobe, a vďaka úplnej absencii biologických látok je schopné odolávať všetkým drevokazným škodcom a hubám.

Atraktívny vzhľad tepelne upraveného dreva ThermoWood®

Drevenej terasy a fasady z masívu ThermoWoood®Podľa dĺžky a intenzity tepelného ošetrenia dochádza pri dreve ThermoWood® k zmenám jeho farby. ThermoWood® získava až tmavohnedý karamelový odtieň, a to v celom svojom priereze. S odstupom životnosti povrch materiálu ThermoWood® zošedne (získa patinu), zvrásnie, začne drobne praskať a prejaví sa mierny priečny priehyb. Tomuto prirodzenému procesu stárnutia dreva zabránite iba tým, že obmedzíte pôsobenie UV žiarenia a poveternostných vplyvov. Pokiaľ chcete udržať jeho pekný karamelový vzhľad, opatrite výrobky z materiálu ThermoWood® nami odporúčanou povrchovou úpravou. Zvláštnu pozornosť je potrebné venovať koncovým plochám (čelám).

Životnosť tepelne upraveného dreva ThermoWood® - 30 rokov!

Riešenie na celý život
SKH
Komo
Bre

Drevenej terasy a fasady z masívu ThermoWoood®Vďaka zmene svojich fyzikálnych vlastností a vnútornej štruktúry je materiál ThermoWood® schopný minimálne 30 ročnej živostnosti.

Drevenej terasy a fasady z masívu ThermoWoood®Tento záver bol stanovený po predložení certifikátu KOMO od holandskej spoločnosti SKH a štúdie zrýchleného zvetrávania, ktorú vykonala University of Technology (Helsinky), britskej spoločnosti BRE, ktorá vydala prehlásenie v podobe certifikátu BRE, v ktorom je konštatovaný predpoklad 30 ročnej životnosti dreva ThermoWood® pri použití v exteriéri.

Certifikát KOMO® o biologickej odolnosti a kvalite výroby.

Drevenej terasy a fasady z masívu ThermoWoood®Firme Oy Lunawood Ltd. v Iisalmi bol udelený holandskou spoločnosťou SKH produktový certifikát KOMO pre produkt ThermoWood® potvrdzujúci požiadavky na biologickú odolnosť a kvalitu výroby.

Vydanie certifikátu KOMO spoločnosťou SKH znamená nezávisle overenú kvalitu výrobku.

Drevenej terasy a fasady z masívu ThermoWoood®Kolektívna certifikačná značka KOMO zaručuje, že stavebníctvo môže dôverovať kvalite výrobkov, procesov, systémov a služieb. Pol storočia skúseností znamená, že KOMO je číslo jedna ako odborník v oblasti certifikovaných výrobkov a procesov v Holandsku. Certifikáty boli vydané pre veľmi širokú škálu produktov a procesov. Užívatelia následne môžu dôverovať kvalite týchto výrobkov a procesov. Okrem toho, produkty s označením KOMO sú automaticky v súlade s príslušnými zákonmi a predpismi pre stavebníctvo, ako sú stavebné vyhlášky, vyhlášky na kvalitu pôdy a iné požiadavky týkajúce sa kvality a bezpečnosti.

Drevenej terasy a fasady z masívu ThermoWoood®BRE [obchodný názov spoločnosti Building Research Establishment Limited] je britská nezávislá a nestranná organizácia zaoberajúca sa poradenstvom, testovaním a školením, ponúkajú svoju odbornosť vo všetkých oblastiach životného prostredia a s ním súvisiacich oboroch.

Drevenej terasy a fasady z masívu ThermoWoood®BRE prehlasuje, že očakávaná životnosť produktu triedy Thermo-D bude pri exteriérovom použití 30 rokov a to za predpokladu dodržania pokynov od výrobcu a uplatnenia princípov najlepších stavebných postupov.

Aplikácia materiálu ThermoWood® bez povrchovej úpravy

Odšeďovač Owatrol NET-TROL - pred a po
Owatrol - odtieň grafitovo šedá

Drevenej terasy a fasady z masívu ThermoWoood®Pokiaľ sa materiál ThermoWood® neošetruje, nezníži to nijak zásadne jeho životnosť, avšak nie je možné garantovať všetky deklarované vlastnosti materiálu, nevznikanie väčších než vlásočnicových trhlín a tiež jeho nerovnomerné farebné zmeny.

Drevenej terasy a fasady z masívu ThermoWoood®V prípade, že príjmete tieto prirodzené vlastnosti materiálu ThermoWood®, nemusíte ho ošetrovať žiadnými ochrannými prostriedkami. Jeho minimálna 30 ročná životnosť v exteriéri sa tak nijako zásadne nezníži a ide iba o povrchovú zmenu.

Drevenej terasy a fasady z masívu ThermoWoood®Vďaka tepelnej úprave v celom priereze navyše môžete atraktívny vzhľad obnoviť pomocou nami dodávaných a vyskúšaných odšeďovacích prostriedkov.

Drevenej terasy a fasady z masívu ThermoWoood®V prípade, že sa obávate nerovnomerných farebných zmien, tak pre vás máme riešenie – náter AQUADECKS® v odtieni GRAPHITE GREY – grafitová šedá, ktorým môžete drevo ThermoWood® pri inštalácii ošetriť a následne ho nechať stárnuť – prechod do jednoliatej šedej farby bude oveľa plynulejší...

Chcete ThermoWood® ošetrovat a udržať ho v pôvodnom odtieni?

Drevenej terasy a fasady z masívu ThermoWoood®Odporúčame vám ošetrenie dreva ThermoWood® náterom OWATROL – AQUADECKS®. Náter OWATROL AQUADECKS® je určený pre menej savé dreviny a navyše obsahuje akryl-alkydové živice, vďaka čomu je predurčený ako najideálnejší náter na drevo ThermoWood®.

Drevenej terasy a fasady z masívu ThermoWoood®Náter AQUADECKS® od firmy OWATROL je ošetrujúci prostriedok na vodnej báze slúžiaci na finálne ošetrenie dreva. AQUADECKS® je ideálny pre záhradný nábytok, obklady stien aj vodorovné plochy. Môže sa ľahko aplikovať na nové aj zvetrané drevo a jeho vysoko penetračné zloženie zabezpečí, že s odstupom času nedochádza k žiadnému lúpaniu náteru. Toto patentované zloženie totiž zaručuje, že náter prenikne do dreva (nezostáva na povrchu) a chráni ho zvnútra, pričom si drevo uchováva aj difúzne vlastnosti a po celú dobu životnosti náteru je schopné „dýchať“. AQUADECKS® poskytuje vynikajúcu ochranu proti škodám spôsobených vlhkosťou a UV žiarením a je k dispozícii v troch odtieňoch (HONEY, TEAK a GRAPHITE GREY).

Náterové hmoty OWATROL – AQUADECKS® dodáváme v troch odtieňoch:

OWATROL – AQUADECKS®
Odtieň: HONEY
ThermoWood® pred / po nátere
OWATROL AQUADECKS odtieň HONEY
OWATROL – AQUADECKS®
Odtieň: TEAK
ThermoWood®pred / po nátere
Náter OWATROL AQUADECKS - odtieň TEAK
OWATROL – AQUADECKS®
Odtieň: GRAPHITE GREY
ThermoWood® pred / po nátere
Náter OWATROL AQUADECKS - odtieň GRAPHITE GREY

Univerzálne použitie materiálu ThermoWood®

Drevenej terasy a fasady z masívu ThermoWoood®Materiál ThermoWood® je určený k všestrannému použitiu ako v exteriéri, tak aj v extrémne vlhkom interiérovom prostredí. Profily ThermoWood® sa bežne používajú na exteriérové obklady a opláštenia stien budov, terasové a bazénové rošty, ako materiál pre výrobu záhradného nábytku a tiež na všetky exteriérové konštrukcie. V interiéroch sa profily ThermoWood® využívajú ako obklady vnútorných stien sáun, na výrobu saunového nábytku, vybavenia a zázemia wellness centier, parných kúpeľov a tiež vnútorných bazénov.

PONÚKAME SKVELÉ VLASTNOSTI TEPELNE UPRAVENÉHO DREVA THERMOWOOD®, KTORÉ VÁM PRINÁŠA BEZSTAROSTNÉ RIEŠENIE NA CELÝ ŽIVOT.

UPOZORNENIE:
Profily SHP sú primárne určené pre zvislé aplikácie a pre pomocné podkladové konštrukcie. V prípade vodorovnej aplikácie, kde dochádza k rýchlym vlhkostným výkyvom (k rýchlemu nasatiu vody), môže dochádzať k výraznejšiemu praskaniu, teda k vzniku väčších než vlásočnicových trhlín, vplyvom nadmerného povrchového pnutia materiálu. Obzvlášť k tomuto javu dochádza krátko po inštalácii, kedy je drevo vystavené náhlemu a rýchlemu navlhnutiu, teda v dobe, kým sa drevo prirodzene aklimatizuje v danom prostredí a získa svoju rovnovážnu vlhkosť. Priamo neodporúčame hladké dosky SHP inštalovať na vodorovné terasy. Pre vodorovné terasy odporúčame používať terasové dosky s dezénom, ktorým je dosiahnuté zníženie povrchového pnutia a eliminovanie praskania.

Technická podpora:
+421 243 414 021

(Nepovinné)
*(Povinné)
(Nepovinné)
Odoslať otázku!
Palubovka UTV 19x117 mm tatran je bežná palubovka s perom a drážkou, je určená na vonkajšie...

Palubovka UTV 19x140 mm tatran je bežná palubovka s perom a drážkou, je určená na vonkajšie...

Palubovka UYL 20x140 mm je palubovka s polodrážkou, určená je na vonkajšie použitie na obklady...

F asádný profil   HSS 28/42x42 mm je špeciálny profil určený na vonkajšie použitie na slnečné...

F asádný profil   SSS 26x68 mm je špeciálny profil - rhombus pre takzvané žalúziové systémy,...

Hladký profil SHP 26x92 mm je univerzálny profil na vonkajšie aj vnútorné použitie. Vhodný pre...

Prostriedok OWATROL NET-TROL je odstraňovač drevnej šedi a čistič vonkajších drevených povrchov....

Terasový profil  LunaDeck2 26x117 mm je určený na terasy a plochy okolo bazénov, obklady fasád a...

Terasový profil LunaDeck2 26x117 mm s bočnými úchytmi je určený na terasy a plochy okolo...

Terasový profil AntiSlip 26x117 mm s bočnými úchytmi je určený na terasy a plochy okolo...

Terasový profil AntiSlip 26x140 mm zadná strana ryhovaná je určený na terasy a plochy okolo...

Nerezová skrutka 5 x 40/50/60/70 mm na priamu montáž, nerez C1, hlava TORX T25

Nerezová skrutka 4 x 40/24 a 4 x 45/30 mm pre T-klip, nerez A4, hlava TX20

Rektifikačný terč BUZON PB-01 nastaviteľnej výšky 28 - 42 mm .

Rektifikačný terč BUZON PB-1 nastaviteľnej výšky 42 - 60 mm .

Rektifikačný terč BUZON PB-2 nastaviteľnej výšky 60 - 90 mm .

Rektifikačný terč BUZON PB-3 nastaviteľnej výšky 90 - 145 mm .

Rektifikačný terč BUZON PB-4 nastaviteľnej výšky 145 - 245 mm .

Rektifikačný terč BUZON PB-5 nastaviteľnej výšky 230 - 315 mm .

Doplnok terča PB-4 pre dosiahnutie väčšej požadovanej výšky. Hlava terča sa odmontuje, nástavec...

Držiak je konštruovaný pre zacvaknutie do hlavy terča a pre zafixovanie dreveného podkladového...

Korekcia sklonu podkladovej konštrukcie od 0 do 5%, tj. do 5 cm na 1 m dĺžky. Výška korektoru je...

Vysokodifúzna kontaktná čierna fólia pre otvorené prevetrávané fasády. TYVEK UV FACADE je jediná...

Akrylová jednostranná lepiaca páska Tyvek (čierna). Čierna jednostranná lepiaca páska s vysokou...

Trojvrstvová plne kontaktná fólia iba pre bednené fasády bez priezoru, určená na priamu pokládku...

F asádný profil   SSS 26x92 mm je špeciálny profil - rhombus pre takzvané žalúziové systémy,...

OWATROL AQUADECKS je finálny penetračný náter s UV ochranou pre veľmi málo savé drevo ako je...

OWATROL AQUADECKS je finálny penetračný náter s UV ochranou pre veľmi málo savé drevo ako je...

Silný, vodou umývateľný bezrozpúštadlový odstraňovač farieb bez obsahu riedidla, ktorý odstráni...

OWATROL AQUADECKS je finálny penetračný náter s UV ochranou pre veľmi málo savé drevo ako je...

PCD 91 je konzervačný prostriedok na vodnej báze na konzerváciu otvorených rezných plôch (čiel)....

Sdílení:

Facebook Twitter

Top