Obkladový panel – palubovka Luna Dual 26x142 mm - smrek

PALUBOVKA Luna Dual 26x142 MM Z THERMOWOOD – THERMO SEVERSKÝ SMReK


Luna Dual 26x142 je prémiový panel z materiálu ThermoWood® - severský smrek, pre fasády, interiéry a ďalšie dekoratívne aplikácie. Tento jedinečný produkt má dve hlboké drážky pre vytvorenie plastického vzhľadu s 3D efektom.

SKLADOM

  • 1 bm - vyberte dĺžku
  • Dĺžka profilu 3 m (0,4 m²)
  • Dĺžka profilu 4,2 m (0,55 m²)
  • 8,00€

    -15 %

  • 6,80€

Profil ThermoWood pre exteriérové obklady budov

Dĺžka v m: 3 a 4,2

Tolerancia dĺžky v mm: -10 mm / + 30 mm

Spotreba na čistý – pokrytý m2 – zložený stav: 7,57 bežných metrov (bm)

Spotreba na hrubý m2 – nezložený stav: 7,04 bežných metrov (bm)

Výrobca: Oy Lunawood Ltd, Asemantie 52, Iisalmi, Fínsko

Vstupná surovina: Severský smrek, zem pôvodu Fínsko, certifikované PEFC

Kvalita: „ThermoWood® - kvalita A“ - viď. Štandardy kvality a Technický list

Teplota spracovania: Thermo – D (durability – odolnosť) – tepelná úprava 212°C ± 3°C

Trieda biologickej odolnosti: Trieda 2 (veľmi dobrá odolnosť)

Technickú dokumentáciu, odporúčania na montáž a povrchovú úpravu nájdete v odstavci : KU STIAHNUTIU .

Hlavné výhody a popis materiálu ThermoWood®

Výhody a popis materiálu ThermoWood®Výhody a popis materiálu ThermoWood®Výhody a popis materiálu ThermoWood®Výhody a popis materiálu ThermoWood®

Tepelne upravené drevo ThermoWood®

Drevenej terasy a fasady z masívu ThermoWoood®Ponúkame Vám jedinečný produkt svojho druhu, ktorého vznik umožňuje revolučná technológia tepelnej úpravy dreva ThermoWood®. Produkty, spracované touto technológiou, umožňujú úspešné použitie drevených materiálov slabšej dimenzie z tuzemských (Európskych) zdrojov s tým, že ich úžitkové vlastnosti a predĺžená doba životnosti ich stavia na úroveň tropických drevín bez nutnosti likvidácie tropických pralesov a ohrozovania ekologickej rovnováhy a životného prostredia.

Drevenej terasy a fasady z masívu ThermoWoood®Nami dodávané a celkom ekologické produkty ThermoWood® sú vyrábané v závode Oy Lunawood Ltd. v meste Iisalmi (stredné Fínsko) a spĺňajú prísne štandardy kvality, ktoré sú kontrolované fínskou Asociáciou výrobcov ThermoWood®. Vstupný materiál pochádza z trvalo udržateľných obhospodarovaných fínskych lesov (certifikácia PEFC).

Drevenej terasy a fasady z masívu ThermoWoood® Drevenej terasy a fasady z masívu ThermoWoood® Drevenej terasy a fasady z masívu ThermoWoood®

Drevo ThermoWood® od svetovej jednotky - firmy Lunawood®

Drevenej terasy a fasady z masívu ThermoWoood®

Drevenej terasy a fasady z masívu ThermoWoood®Nami dodávané drevo ThermoWood® je vyrábané vo firme Oy Lunawood Ltd. Spoločnosť Oy Lunawood Ltd, založená v roku 2002, je inovatívnym priekopníkom v tepelných úpravách dreva a stala sa jednotkou na svetovom trhu v oblasti výroby tepelne upraveného dreva. Túto pozíciu si získala kvalitou svojich produktov a svojou výrobnou kapacitou. Od svojho založenia sa spoločnosť rýchlo rozšírila, momentálne zamestnáva viac ako 60 zamestnancov a disponuje dvoma výrobnými závodmi vo Fínsku. Ročná výrobná kapacita týchto závodov vzrástla na 62 000 m3 upraveného dreva. Väčšina výroby sa následne exportuje.

Drevenej terasy a fasady z masívu ThermoWoood®Spoločnosť Oy Lunawood Ltd. je hrdá na svoje prvotriedne produkty a rovnako kvalitných odborníkov, obsluhu a poradenstvo pre zákazníkov. Ako najväčší výrobca tepelne upraveného dreva zakladá svoje dobré meno na inovácii, spoľahlivosti a spolupráci.

Drevenej terasy a fasady z masívu ThermoWoood®Spoločnosť spolupracuje pri operačnom postupe so zákazníkmi aj s partnermi, čo umožňuje zdieľanie znalostí, rozširovanie informácií o produktoch a vytváranie širokej informačnej siete.

Tepelná úprava pozitívne mení vlastnosti dreva ThermoWood®

Drevenej terasy a fasady z masívu ThermoWoood®Tepelne spracované drevo ThermoWood® je nový druh materiálu s inovovanou vnútornou štruktúrou dreva dosiahnutou tepelnou a vlhkostnou úpravou. Tepelné spracovanie dreva ThermoWood® funguje iba za pomoci tepla a vodnej pary a celý výrobný proces je úplne ekologický. Tepelná úprava pozitívne ovplyvňuje a zlepšuje nielen trvanlivosť, ale aj ďalšie fyzikálne a mechanické vlastnosti. ThermoWood® sa vyrába z fínskej borovice patentovaným spôsobom v špeciálnych sušiacich komorách v teplotnom rozmedzí 160 – 212 °C.

Triedy materiálu ThermoWood®podľa Asociácie ThermoWood® (TWA)

Drevenej terasy a fasady z masívu ThermoWoood®Vo Fínsku sa uplatňuje spoločná klasifikácia členských firiem vyrábajúcih ThermoWood® združených vo fínskej Asociácii výrobcov ThermoWood® (TWA), ktorá zahŕňa dve hlavné kategórie nazývané Thermo-S (Stability = Stabilita) a Thermo-D (Durability = Odolnosť). Pri kategórii Thermo-S je mäkké drevo ošetrené pri teplote 190±3°C a pri kategórii Thermo-D je mäkké drevo ošetrené pri teplote 212±3°C.

Drevenej terasy a fasady z masívu ThermoWoood®Podľa týchto kategórii sú v rámci výroby tohto materiálu vo výrobnom závode Oy Lunawood Ltd. označené produkty ako LunaThermo-S a LunaThermo-D.

Drevenej terasy a fasady z masívu ThermoWoood®Podľa druhu kategórie sa určuje, na aký účel smie byť tepelne upravené drevo použité. Toto rozdelenie je záväzné a nie je povolené materiály zamieňať (povolené je jedine používanie materiálu upraveného v kategórii Thermo-D v interiéri).

LunaThermo-S

Drevenej terasy a fasady z masívu ThermoWoood®Drevo označené LunaThermo-S spadá v rámci biologickej odolnosti (odolnosti proti hnilobe) do kategórie 3, definovanej v norme EN 113.

LunaThermo-D

Drevenej terasy a fasady z masívu ThermoWoood®Obdobné drevo označené LunaThermo-D patrí do kategórie biologickej odolnosti 2, čo znamená dobrú odolnosť proti hnilobe.

Drevenej terasy a fasady z masívu ThermoWoood®

Ekológia je pri výrobe dreva ThermoWood®na prvom mieste

Drevenej terasy a fasady z masívu ThermoWoood®

Drevenej terasy a fasady z masívu ThermoWoood®Drevo spoločnosti Lunawood® je ošetrované iba pomocou vysokých teplôt (190°– 212°C) a pary. Konečný produkt je preto úplne prírodný a neobsahuje žiadne chemické látky. Drevo je možné bezpečne spáliť alebo recyklovať (Nordic Ecolabel).

Drevenej terasy a fasady z masívu ThermoWoood®Drevo ThermoWood® vyrobené firmou Lunawood® je sterilný a čistý výrobok. Baktérie sú usmrtené a výsledkom je sterilný materiál. Sú vylúčené škodlivé emisie, ako napríklad formaldehydy a tak je drevo ThermoWood® čisté a bezpečné ako pri vonkajšom použití, tak pri použití v interiéri.

Drevenej terasy a fasady z masívu ThermoWoood®Firma Lunawood® plne rešpektuje prírodné vlastnosti dreva. Toto je dosiahnuté pomocou patentovaného procesu pozvoľného tepelného ošetrenia, ktoré natrvalo mení chemické a fyzikálne vlastnosti dreva. ThermoWood® je registrovaná obchodná značka, ktorú majú právo používať výhradne členské firmy International ThermoWood® Association (TWA). Kvalita výroby produktov pod označením ThermoWood® je teda monitorovaná nezávislou inštitúciou.

Zníženie absorpcie vlhkosti a perfektná rozmerová stálosť

Drevenej terasy a fasady z masívu ThermoWoood®Počas tepelnej úpravy je bunková štruktúra dreva ThermoWood® zmenená tak, že tepelne upravené drevo vykazuje oveľa lepšiu rozmerovú stabilitu než tepelne neupravené totožné drevo v rovnakých klimatických podmienkach. Rozmerové zmeny tepelne spracovaného dreva ThermoWood® sú len polovičné a priečny priehyb je dokonca znížený až o 90% oproti tepelne neošetrenému drevu.

Drevenej terasy a fasady z masívu ThermoWoood®Tento jav je spôsobený hlavne tým, že pri dreve je tepelnou úpravou znížená schopnosť absorpcie vlhkosti až o 50 %. Výsledkom tepelného procesu je rovnovážna vlhkosť 4 – 6 %, hoci sa nachádza v prostredí s výrazne vyššou vlhkosťou. Nedochádza teda u neho k napúčaniu a následnému zosychaniu, ktoré spôsobuje pri neupravenom dreve jeho rýchlu deštrukciu vplyvom rozvláknenia a rozpojenia jeho vnútornej štruktúry.

Absencia nežiadúcich látok pri tepelne ošetrenom dreve ThermoWood® a jeho biologická odolnosť

Drevenej terasy a fasady z masívu ThermoWoood®Pri tepelnom procese dochádza k odstráneniu (vytesneniu) všetkej živice a ďalších biologických látok. To umožňuje jeho bezproblémové použitie ako v exteriéri, tak v interiéri a v prevádzkach s vysokou teplotou a extrémnou vlhkosťou. Tepelne upravené drevo ThermoWood® - vyrobené v teplotnom režime Thermo-D (pri 212°C) patrí do 2. triedy biologickej odolnosti, čo predstavuje veľmi vysokú odolnosť voči hnilobe, a vďaka úplnej absencii biologických látok je schopné odolávať všetkým drevokazným škodcom a hubám.

Atraktívny vzhľad tepelne upraveného dreva ThermoWood®

Drevenej terasy a fasady z masívu ThermoWoood®Podľa dĺžky a intenzity tepelného ošetrenia dochádza pri dreve ThermoWood® k zmenám jeho farby. ThermoWood® získava až tmavohnedý karamelový odtieň, a to v celom svojom priereze. S odstupom životnosti povrch materiálu ThermoWood® zošedne (získa patinu), zvrásnie, začne drobne praskať a prejaví sa mierny priečny priehyb. Tomuto prirodzenému procesu stárnutia dreva zabránite iba tým, že obmedzíte pôsobenie UV žiarenia a poveternostných vplyvov. Pokiaľ chcete udržať jeho pekný karamelový vzhľad, opatrite výrobky z materiálu ThermoWood® nami odporúčanou povrchovou úpravou. Zvláštnu pozornosť je potrebné venovať koncovým plochám (čelám).

Životnosť tepelne upraveného dreva ThermoWood® - 30 rokov!

Riešenie na celý život
SKH
Komo
Bre

Drevenej terasy a fasady z masívu ThermoWoood®Vďaka zmene svojich fyzikálnych vlastností a vnútornej štruktúry je materiál ThermoWood® schopný minimálne 30 ročnej živostnosti.

Drevenej terasy a fasady z masívu ThermoWoood®Tento záver bol stanovený po predložení certifikátu KOMO od holandskej spoločnosti SKH a štúdie zrýchleného zvetrávania, ktorú vykonala University of Technology (Helsinky), britskej spoločnosti BRE, ktorá vydala prehlásenie v podobe certifikátu BRE, v ktorom je konštatovaný predpoklad 30 ročnej životnosti dreva ThermoWood® pri použití v exteriéri.

Certifikát KOMO® o biologickej odolnosti a kvalite výroby.

Drevenej terasy a fasady z masívu ThermoWoood®Firme Oy Lunawood Ltd. v Iisalmi bol udelený holandskou spoločnosťou SKH produktový certifikát KOMO pre produkt ThermoWood® potvrdzujúci požiadavky na biologickú odolnosť a kvalitu výroby.

Vydanie certifikátu KOMO spoločnosťou SKH znamená nezávisle overenú kvalitu výrobku.

Drevenej terasy a fasady z masívu ThermoWoood®Kolektívna certifikačná značka KOMO zaručuje, že stavebníctvo môže dôverovať kvalite výrobkov, procesov, systémov a služieb. Pol storočia skúseností znamená, že KOMO je číslo jedna ako odborník v oblasti certifikovaných výrobkov a procesov v Holandsku. Certifikáty boli vydané pre veľmi širokú škálu produktov a procesov. Užívatelia následne môžu dôverovať kvalite týchto výrobkov a procesov. Okrem toho, produkty s označením KOMO sú automaticky v súlade s príslušnými zákonmi a predpismi pre stavebníctvo, ako sú stavebné vyhlášky, vyhlášky na kvalitu pôdy a iné požiadavky týkajúce sa kvality a bezpečnosti.

Drevenej terasy a fasady z masívu ThermoWoood®BRE [obchodný názov spoločnosti Building Research Establishment Limited] je britská nezávislá a nestranná organizácia zaoberajúca sa poradenstvom, testovaním a školením, ponúkajú svoju odbornosť vo všetkých oblastiach životného prostredia a s ním súvisiacich oboroch.

Drevenej terasy a fasady z masívu ThermoWoood®BRE prehlasuje, že očakávaná životnosť produktu triedy Thermo-D bude pri exteriérovom použití 30 rokov a to za predpokladu dodržania pokynov od výrobcu a uplatnenia princípov najlepších stavebných postupov.

Aplikácia materiálu ThermoWood® bez povrchovej úpravy

Odšeďovač Owatrol NET-TROL - pred a po
Owatrol - odtieň grafitovo šedá

Drevenej terasy a fasady z masívu ThermoWoood®Pokiaľ sa materiál ThermoWood® neošetruje, nezníži to nijak zásadne jeho životnosť, avšak nie je možné garantovať všetky deklarované vlastnosti materiálu, nevznikanie väčších než vlásočnicových trhlín a tiež jeho nerovnomerné farebné zmeny.

Drevenej terasy a fasady z masívu ThermoWoood®V prípade, že príjmete tieto prirodzené vlastnosti materiálu ThermoWood®, nemusíte ho ošetrovať žiadnými ochrannými prostriedkami. Jeho minimálna 30 ročná životnosť v exteriéri sa tak nijako zásadne nezníži a ide iba o povrchovú zmenu.

Drevenej terasy a fasady z masívu ThermoWoood®Vďaka tepelnej úprave v celom priereze navyše môžete atraktívny vzhľad obnoviť pomocou nami dodávaných a vyskúšaných odšeďovacích prostriedkov.

Drevenej terasy a fasady z masívu ThermoWoood®V prípade, že sa obávate nerovnomerných farebných zmien, tak pre vás máme riešenie – náter AQUATHERM® v odtieni GRAPHITE GREY – grafitová šedá, ktorým môžete drevo ThermoWood® pri inštalácii ošetriť a následne ho nechať stárnuť – prechod do jednoliatej šedej farby bude oveľa plynulejší...

Chcete ThermoWood® ošetrovat a udržať ho v pôvodnom odtieni?

Drevenej terasy a fasady z masívu ThermoWoood®Odporúčame vám ošetrenie dreva ThermoWood® náterom OWATROL – AQUATHERM®. Náter OWATROL AQUATHERM® je určený pre menej savé dreviny a navyše obsahuje akryl-alkydové živice, vďaka čomu je predurčený ako najideálnejší náter na drevo ThermoWood®.

Drevenej terasy a fasady z masívu ThermoWoood®Náter AQUATHERM® od firmy OWATROL je ošetrujúci prostriedok na vodnej báze slúžiaci na finálne ošetrenie dreva. AQUATHERM® je ideálny pre záhradný nábytok, obklady stien aj vodorovné plochy. Môže sa ľahko aplikovať na nové aj zvetrané drevo a jeho vysoko penetračné zloženie zabezpečí, že s odstupom času nedochádza k žiadnému lúpaniu náteru. Toto patentované zloženie totiž zaručuje, že náter prenikne do dreva (nezostáva na povrchu) a chráni ho zvnútra, pričom si drevo uchováva aj difúzne vlastnosti a po celú dobu životnosti náteru je schopné „dýchať“. AQUATHERM® poskytuje vynikajúcu ochranu proti škodám spôsobených vlhkosťou a UV žiarením a je k dispozícii v troch odtieňoch (HONEY, TEAK a GRAPHITE GREY).

Náterové hmoty OWATROL – AQUATHERM® dodáváme v troch odtieňoch:

OWATROL – AQUATHERM®
Odtieň: HONEY
ThermoWood® pred / po nátere
OWATROL AQUATHERM odtieň HONEY
OWATROL – AQUATHERM®
Odtieň: TEAK
ThermoWood®pred / po nátere
Náter OWATROL AQUATHERM - odtieň TEAK
OWATROL – AQUATHERM®
Odtieň: GRAPHITE GREY
ThermoWood® pred / po nátere
Náter OWATROL AQUATHERM - odtieň GRAPHITE GREY

Univerzálne použitie materiálu ThermoWood®

Drevenej terasy a fasady z masívu ThermoWoood®Materiál ThermoWood® je určený k všestrannému použitiu ako v exteriéri, tak aj v extrémne vlhkom interiérovom prostredí. Profily ThermoWood® sa bežne používajú na exteriérové obklady a opláštenia stien budov, terasové a bazénové rošty, ako materiál pre výrobu záhradného nábytku a tiež na všetky exteriérové konštrukcie. V interiéroch sa profily ThermoWood® využívajú ako obklady vnútorných stien sáun, na výrobu saunového nábytku, vybavenia a zázemia wellness centier, parných kúpeľov a tiež vnútorných bazénov.

PONÚKAME SKVELÉ VLASTNOSTI TEPELNE UPRAVENÉHO DREVA THERMOWOOD®, KTORÉ VÁM PRINÁŠA BEZSTAROSTNÉ RIEŠENIE NA CELÝ ŽIVOT.

Technická podpora:
+421 243 414 021

(Nepovinné)
*(Povinné)
(Nepovinné)
Odoslať otázku!
Hladký profil SHP 26x92 mm je univerzálny profil na vonkajšie aj vnútorné použitie. Vhodný pre...

Hladký profil SHP 26x117 mm je univerzálny profil na vonkajšie aj vnútorné použitie. Vhodný pre...

Prostriedok OWATROL NET-TROL je odstraňovač drevnej šedi a čistič vonkajších drevených povrchov....

Profil SHP 42x42 mm je určený na konštrukčné účely (prevažne rošty). Možno ho použiť aj ako...

Profil SHP 42x68 mm je určený na konštrukčné účely (prevažne rošty). Možno ho použiť aj ako...

Profil SHP 42x92 mm je určený na konštrukčné účely (prevažne rošty). Možno ho použiť aj ako...

Profil SHP 42x117 mm je určený na konštrukčné účely (prevažne rošty). Možno ho použiť aj ako...

Profil SHP 42x140 mm je určený na konštrukčné účely (prevažne rošty). Možno ho použiť aj ako...

Lepený profil SHP 88x88 mm je určený na konštrukčné účely (prevažne rošty). Možno ho použiť aj...

Nerezová skrutka 5 x 40/50/60/70 mm na priamu montáž, nerez C1, hlava TORX T25

Nerezová skrutka 4 x 40/24 a 4 x 45/30 mm pre T-klip, nerez A4, hlava TX20

Nerezová sponka č. 6 pre palubovky z materiálu ThermoWood typu UTV a Panel Systém. Spona umožňuje...

Vysokodifúzna kontaktná čierna fólia pre otvorené prevetrávané fasády. TYVEK UV FACADE je jediná...

Akrylová jednostranná lepiaca páska Tyvek (čierna). Čierna jednostranná lepiaca páska s vysokou...

Trojvrstvová plne kontaktná fólia iba pre bednené fasády bez priezoru, určená na priamu pokládku...

Silný, vodou umývateľný bezrozpúštadlový odstraňovač farieb bez obsahu riedidla, ktorý odstráni...

Hladký profil SHP 26x68 mm je univerzálny profil pre vonkajšie aj vnútorné použitie. Vhodný pre...

PCD 91 je konzervačný prostriedok na vodnej báze na konzerváciu otvorených rezných plôch (čiel)....

OWATROL AQUATHERM je finálny penetračný náter s UV ochranou pre veľmi málo savé drevo ako je...

OWATROL AQUATHERM je finálny penetračný náter s UV ochranou pre veľmi málo savé drevo ako je...

OWATROL AQUATHERM je finálny penetračný náter s UV ochranou pre veľmi málo savé drevo ako je...

Sdílení:

Facebook Twitter

Top